Welkom Onze activiteiten Bijz. Projecten jaarverslagen verslag activiteit contactgegevens
Financiële verantwoording door de penningmeester: In het jaar 2016 ontving de Stichting meer financiën dan begroot. De uitgaven bleven binnen de begroting tot het moment dat het bestuur meende er goed aan te doen om de wens van de bewoners en het personeel, een duofiets, in vervulling te laten gaan. Het resultaat is wel dat de bodem van de kas in zicht is en de begroting voor 2017 voorzichtiger is opgesteld dan andere jaren. De PR-commissie zal er alles aan doen om de kas weer gevuld te krijgen. We vielen in het voorjaar in de prijzen bij ING-bank, omdat we een groot aantal stemmen kregen bij de actie ‘Help Nederland Vooruit’. Het gewonnen geldbedrag staat nu gereserveerd op de spaarrekening voor het eventueel aanschaffen van een ‘tovertafel’. Dit bedrag is niet meegenomen in de begroting van 2017. Alles bij elkaar hebben we kunnen voldoen aan onze intentie om het geld dat binnenkomt bij de Stichting zoveel als mogelijk uit te geven aan de doelgroep: de bewoners van Buitenhaeghe en van de drie aanleunflats.
Financieel jaarverslag 2016
terug