Welkom Onze activiteiten Bijz. Projecten jaarverslagen verslag activiteit contactgegevens
Welkom op onze website. De Stichting Vrienden van Buitenhaeghe (opgericht in 2007) wil graag een bijdrage leveren aan de levensvreugde van de bewoners. Sommige bewoners zijn beperkt in hun financiële mogelijkheden en kunnen zich weinig extra’s permitteren, anderen zijn vaak niet in staat zelf initiatieven te ontplooien. De financiële middelen die de Stichting Vrienden van Buitenhaeghe via haar donateurs genereert, komen volledig ten goede aan de bewoners van Buitenhaeghe en de drie aanleunflats en worden aangewend voor uitstapjes naar de dierentuin, boottochtjes, lezingen, doe-activiteiten, toneelvoorstellingen, muziekmiddagen, etentjes, workshops, enz., maar ook voor bijvoorbeeld de vervanging van het terrasmeubilair. Er is in de afgelopen jaren al veel bereikt en tal van dankbare reacties werden ontvangen! De toegewijde en zeer gewaardeerde hulp van medewerkers en vrijwilligers was en is hierbij uiteraard onontbeerlijk en van onschatbare waarde. Daarnaast is er een prettige en nauwe samenwerking met het verenigingsleven, waar men de activiteiten van Woonzorgcentrum Buitenhaeghe coördineert. Financiële verantwoording De Stichting Vrienden van Buitenhaeghe is geen onderdeel van het Leger des Heils (ontvangt geen subsidie) en is geheel afhankelijk van de giften van particulieren en bedrijven. De ‘Kascommissie’ - bestaande uit bewoners en familieleden - controleert en rapporteert jaarlijks, tot op de cent nauwkeurig, of de donaties op verantwoorde wijze zijn besteed. Het bestuur stelt n.a.v. het financiële jaarverslag de nieuwe begroting op. Wij hebben uw hulp nodig! Wij hebben uw hulp nodig om ons activiteitenaanbod te kunnen blijven realiseren. Helaas komt er vanwege de talloze bezuinigingen - in combinatie met de groter wordende zorgvraag - steeds minder geld beschikbaar voor het organiseren van fijne en leuke dingen voor de bewoners. Met andere woorden: wij zijn op zoek naar nieuwe vrienden, naar nieuwe vrienden van Buitenhaeghe. Door een klein of groter financieel steentje bij te dragen, kunt ook u meehelpen onze vele plannen te blijven verwezenlijken om de bewoners af en toe eens lekker te verwennen! Wilt u onze vriend worden? Hoe word ik vriend van de Stichting Vrienden van Buitenhaeghe? Door een machtiging in de folder in te vullen en deze in de brievenbus in de hal van Buitenhaeghe te stoppen. U ontvangt van ons een bevestiging per brief of e-mail. Voor vragen of anderszins kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Vrienden van Buitenhaeghe. (zie contactgegevens)
Welkom