Welkom Onze activiteiten Bijz. Projecten jaarverslagen verslag activiteit contactgegevens
Financieel jaarverslag 2019
terug
Het afgelopen jaar is financieel goed verlopen. Een grote gift van ING en Secwatch BV maakten extra uitgaven voor bewoners mogelijk. Het donateur bestand is gegroeid en samen met losse giften van bewoners waren veel kleinere uitgaven ook mogelijk. De spaarrekening hoefde niet aangesproken te worden, maar is wel een goede buffer. Het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zal het bestuur het komend jaar weer goed in de gaten houden. Plannen voor het nieuwe jaar 2020 stemt het bestuur af op vragen vanuit Buitenhaeghe. Dit om gericht de financiën te werven bij externe partijen. Deze manier van werken is een paar jaar geleden noodzakelijk gebleken en geeft houvast voor ons als bestuur en voor de eventuele gever. Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle gevers, groot en klein. Namens het bestuur Stichting Vrienden van Buitenhaeghe Foekje Snippe-Zwaan Penningmeester