Welkom Onze activiteiten Bijz. Projecten jaarverslagen verslag activiteit contactgegevens
Jaarverslag  2016
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van Buitenhaeghe opnieuw geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de levensvreugde van de bewoners van Zorgcentrum Buitenhaeghe en de bewoners van de drie aanliggende serviceflats. Dit is immers de doelstelling van de Stichting die in 2007 is opgericht. Het gaat er hierbij om bijeenkomsten te organiseren op recreatief, cultureel en educatief gebied, maar ook om het geven van blijvende en kleine attenties. Zo deelden we een busje stroopwafels uit ter gelegenheid van Nieuwjaar, een ijsje in de zomer en oliebollen in december van 2016. Ook gingen we er op uit om met verschillende doelgroepen pannenkoeken te eten in Nobelhorst. In 2016 organiseerden we een optreden van het Bataviakoor in januari en een Valentijnsfeest met een muzikale bijdrage van het Popkoor Binnenste Buiten en een leuke Valentijnsattentie na afloop. In september trad het Operettekoor op en in november genoten we van het optreden van ‘De juf, de bakker en de dominee’. Dit was alleen mogelijk door onze trouwe sponsors die periodiek een financiële bijdrage schenken aan de Stichting, mensen die trouw een bijdrage in de collectebus aan de receptie van Buitenhaeghe doen en enkele grote sponsors die de Stichting een warm hart toe dragen. Door een grote gift van Secwatch was het eind 2016 tenslotte mogelijk om een lang gekoesterde wens, een duofiets voor de bewoners, toe te kunnen zeggen. In het nieuwe jaar werd de fiets feestelijk overgedragen aan de bewoners, die er meteen enthousiast op rond reden in de hal. In het voorjaar hopen we ze ook met mooi weer buiten het huis te zien fietsen. Ook blijven we lobbyen voor de tovertafel, maar omdat dat een bijzonder dure uitgave is, zullen we nog even geduld moeten hebben en blijven zoeken naar sponsors. Voor informatie over de tovertafel kunt u terecht op onze website (www.svvbuitenhaeghe.nl) en op www.activecues.nl .
Helaas moesten twee gewaardeerde bestuursleden eind vorig jaar afscheid nemen vanwege hun gezondheid. De voorzitter, Willem Dullemond, droeg de voorzittershamer over aan Arie Vos en de taak van de secretaris Wim van Putten werd overgedragen aan Marja van Gogh. Bovendien is Dirk Angerman toegetreden tot het bestuur. Het bestuur ziet er dus als volgt uit: Arie Vos voorzitter, Foekje Snippe penningmeester, Marja van Gogh secretaris, Cor Gerritsen PR en Dirk Angerman vice voorzitter en PR. In 2017 hopen we nieuwe leden te mogen begroeten, die het bestuur van de Stichting komen versterken.
terug