Welkom Onze activiteiten Bijz. Projecten jaarverslagen verslag activiteit contactgegevens
Financieel Jaarverslag 2017 Een financieel jaar waarin de Stichting wat voorzichtiger is omgegaan met de uitgaven. Een grote reden was de veranderingen in het bestuur. Twee leden die al vanaf de oprichting bestuurslid waren namen afscheid en de nieuwe bestuursleden moesten wennen aan de nieuwe taak en aan elkaar. Inmiddels zijn de bestuurstaken verdeeld en zijn er weer plannen voor de toekomst. Een grote gift van de ING bank in 2016 is dit financiële jaar gebruikt voor de aanschaf van buitenmeubilair. Ook konden we aan de bewoners een Duofiets overhandigen door een gift van Secwatch BV. eind 2016. We hebben naast dit alles de bewoners kunnen verrassen met optredens en de traditionele traktatie van ijs en oliebollen. Ook konden we een bijdrage geven voor uitstapjes met de bewoners. Het bestuur is vooral op zoek naar bijdragen van blijvende aard. We houden onze ogen en ons hart open voor dat wat hier en in andere tehuizen wordt aangeboden aan de bewoners, met het oog op ontspanning, beweging en contacten maken. De zoektocht naar financiers en donateurs blijft doorgaan, want zonder hen kunnen we niets doen. Een dankwoord aan allen die een kleine of grote financiele bijdrage hebben gegeven is hier op zijn plaats.
terug